Tussen schemering en dageraad, Klautz

De auteur, hoofdredacteur van het tweemaandelijks tijdschrift Bres, behandelt achtereenvolgens magie, alchemie, astrologie, esoterie, gnosticisme, rozekruisers en vrijmetselarij. De meeste onderwerpen behandelt hij met kennis van zaken, een enkele niet, zoals de Vrijmetselarij, waar hij bijvoorbeeld de nog steeds verkrijgbare oorspronkelijke Nederlandse uitgave van Diericks’ boek Vrijmetselarij als Duitse uitgave in de literatuurlijst noemt. Vermeld moet worden, dat onderwerpen als deze niet uitputtend in 20 pagina’s per stuk behandeld kunnen worden, zeker niet, wanneer de auteur, zoals hier, ook nog zijn eigen respectabele opvattingen wil weergeven. De auteur beoogt duidelijk objectief te zijn. Ook over astrologie, toch hoog gewaardeerd door Bres-lezers, schrijft hij tamelijk afstandelijk. Het boekje is goed geillustreerd en plezierig leesbaar.

Tweedehands paperback, 190 blz.

8.50

1 op voorraad

1 op voorraad

Shopping cart0
There are no products in the cart!
0
Scan de code