Bouwen aan zelfsturende teams, Rijkers

Door veel organisaties waart een veranderingsgolf die grote gevolgen heeft voor het werk van managers en hun medewerkers. Managers delegeren een groot deel van hun taken aan hun medewerkers. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zelfsturende ondernemers worden. Deze veranderingen vragen om competente lerende managers, medewerkers en begeleiders. Wat betekent dit voor alle betrokkenen? Welke nieuwe inzichten, vaardigheden en houdingen zijn hiervoor vereist? En voor welke dilemma’s wordt de organisatie geplaatst als blijkt dat niet alle managers en medewerkers in staat zijn tot coaching en zelfbesturing in teamverband? In het boek worden cultuurverandering, zelfsturing, coaching en leiding geven besproken, gevolgd door integratievan deze vier aspecten.

Dit boek is bestemd voor directeuren, managers, leiders, coaches en medewerkers die in bedrijven en instellingen partij zijn in vaak onvermijdelijke veranderingsprocessen. Het is tevens nuttig voor adviseurs, opleiders, docenten en studentendie met de echte praktijk van reorganisatie, cultuuromslag, training en coachingworden geconfronteerd.

Paperback, 159 blz.

8.50

1 op voorraad

1 op voorraad

Shopping cart0
There are no products in the cart!
0
Scan de code