Vorige levens, Moody

Hypnose is een vorm van therapie waarvan talloze mensen gebruik maken. Vaak doen ze dat om heel praktische redenen: om te stoppen met roken, om een ontwrichte relatie te herstellen of om verbetering te brengen in hun gezondheidstoestand. Als mensen onder hypnose zijn gebracht, komen ze echter niet zelden op onverklaarbare wijze in een vreemd niemandsland terecht. Ze herinneren zich dat ze vroeger een ander (of meerdere anderen) zijn geweest en kunnen vertellen over levendige, vertrouwd aandoende ervaringen. De Amerikaanse arts Raymond A. Moody raakte door dit verschijnsel geïntrigeerd en startte een systematisch onderzoek naar de terugkeer naar wat ‘vorige levens’ worden genoemd (zogenaamde regressie). Hij kwam tot een beschrijving van ‘vorige levens’ en zocht daarnaast naar effecten van regressie en een verklaringsmodel. Zijn ‘vorige levens’ een bewijs van reïncarnatie of zijn het wensdromen? Is er sprake van suggestie? Wat is de rol van het onderbewuste? Hoe kan iets dat niet echt is zo ‘echt’ aanvoelen voor de betrokkenen? Moody gelooft niet in een enkelvoudige verklaring die met wetenschappelijke bewijzen gestaafd kan worden . Dat is echter geen reden om ‘vorige levens’ als onzin te beschouwen. Hij constateert dat regressie onder hypnose een krachtig therapeutisch middel tot zelfontdekking en gedragsverandering is, dat bovendien tot een van de veiligste en onschuldigste methoden uit de psychotherapie gerekend kan worden. Moody zet op sobere, naar overtuigende wijze uiteen wat ‘vorige levens’ voor mensen kunnen betekenen, en wat er wel en niet van verwacht kan worden. Het boek besluit met een scenario voor zelfhypnose, waarmee hij deze fascinerende techniek voor iedereen bereikbaar maakt.

Tweedehands paperback, naam op voorblad doorgestreept, 173 blz.

8.00

1 op voorraad

1 op voorraad

Shopping cart0
There are no products in the cart!
0
Scan de code